Elementumgruppen

Home

Elementumgruppen

Vi ska samla regionens spetskompetens inom områdena energi - miljö och kreativitet.

Läs mer

Envima AB


ekoPerspektiv AB

Ett miljökonsultföretag som förstår uppdraget. Envima erbjuder tjänster inom affärsområdena miljöledning, miljöjuridik, miljörevision, miljöutbildning och miljökommunikation.
Läs mer

 ekoPerspektivs affärsidé är att förbättra och effektivisera verksamheter framförallt ur ett energi / miljöperspektiv, samt att från idé till genomförande utveckla effektiva systemlösningar för användning och produktion av energi.
Läs mer

EC-Power AB

ManergyVi på EC-Power AB har en affärsidé där vi skall tillhandahålla högkvalitativa konsulttjänster med avsikten att förbättra våra kunders konkurrenskraft.
Läs merManergy erbjuder tjänster i gränssnittet mellan management och energi. Förutsättningarna för företag förändras ständigt.
Läs mer


Crearum

Optensys Energianalys

Crearum ger drivkraft för idéutveckling genom processledning och utbildning i kreativa arbetsmetoder. Har du många idéer? - Hur många genomför du? Du anar inte vad du och dina medarbetare kan prestera...
Läs mer

Optensys Energianalys analyserar el- och fjärrvärmeförsörjning, optimerar energisystem, studerar energisystemets allmänna utveckling, utarbetar scenarier för mer uthållig energiförsörjning.
Läs mer


Elander Miljöteknik

Elander Miljöteknik kombinerar engagemang och miljökunnande med teknikkompetens om mark och vatten. Vi utreder, genomför riskbedömningar och tar fram motiverade och kostnadseffektiva åtgärdslösningar för förorenade områden samt för avfalls- och restprodukthantering vid industrier, gruvor och avfallsanläggningar.

Läs mer

 

Om Elementumgruppen

Idén med varumärket Elementumgruppen är att samla regionens kompetens som täcker områdena energi, miljö och kreativitet, var för sig men även som spänner över den viktiga kopplingen mellan dessa framtidsfrågor. Kontakta oss: info@elementumgruppen.se

Elementumgruppen

Elementumgruppen -- Företag i Samverkan